ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในทะเล

ในวันที่ 17 เม.ย.66 เวลา 0755 น. ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับการประสานจาก PIPO คุระบุรี ว่า เสมียนเรือฯ เบอร์โทร
06 3074 0486 แจ้งว่าไต๋เรือพรสุปราณี 1 เลขทะเบียนเรือ 535300286 เรือปั่นไฟ ไต๋เรือ ชื่อ นายก่อ คนหาญ
มีอาการตัวชา ลำตัวซีกซ้ายขยับไม่ได้ พูดไม่ได้ ปัจจุบันเรืออยู่บริเวณทางทิศเหนือของเกาะสุรินทร์ พิกัด แลต 9 องศา 29.673 ลิปดา เหนือ ลอง 97 องศา 56.923 ลิปดา ตะวันออก ระยะประมาณ 28 ไมล์ จากท่าเรือคุระบุรี
ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ และนำส่งตัวเข้าฝั่งเพื่อทำการรักษา ในขั้นต้นได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ศคท.จว.พง. ประสานการปฏิบัติไปที่หน่วย รนภ.เกาะสุรินทร์ เพื่อให้นำเรือพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ
  2. ศปก.ศรชล.ภาค 3 ประสาน มว.เรือ ศรชล.ภาค 3 จัดเรือ ต.111 เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ หากเรือพยาบาลไม่สามารถนำส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ฝั่งได้
  3. ประสานศูนย์นเรนทรในการส่งกลับทางสายแทพย์ โดยให้ศูนย์ฯ ไปรอรับตัวผู้ป่วยที่ท่าเรือคุระบุรี
    —> เวลา 1103 นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์ นำผู้ป่วยจากเรือพรสุปราณี 1 ขึ้นเรือพยาบาล เพื่อส่ง รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์
    —>เวลา 1127 เรือพยาบาลเดินทางถึงท่าเรือกรีนวิว ส่งตัวผู้ป่วยให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน รับตัวไปรักษาตัวต่อ
    ที่ รพ.คุระบุรี ชัยพัฒน์

เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล

สายด่วน 1465