ศรชล.ภาค 2 ร่วม ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดสัมพันธไมตรี ไทย - มาเลย์ เตรียมการฝึกเข้มข้น

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.66 พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 พร้อมด้วยกำลังพล

ศรชล.ภาค 2 และ ทรภ.2 ให้การต้อนรับ และการเยี่ยมคำนับจาก RAdm Farizal Bin Myeor ผบ.ภาคทหารเรือที่ 1 กวนตัน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฝ่ายมาเลเซีย ณ กองบัญชาการ ทรภ.2

เวลา 11.30 น. พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 และ RAdm Farizal Bin Myeor ผบ.ภาคทหารเรือที่ 1 กวนตัน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก SEAEX THAMAL ครั้งที่ 68/2023 ณ ฐท.สข.ทรภ.2

การฝึก SEAEX THAMAL ในครั้งนี้ฯ จะทำการฝึกระหว่างวันที่ 24-27 ต.ค.66 กำลังทางเรือที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย ร.ล.ปัตตานี ร.ล.คลองใหญ่ ร.ล.เทพา ร่วมกับเรือ ทร.มาเลเซีย จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ KD TERENGGANU เรือ KD PENDEKAR สำหรับการฝึกฯ เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”