ศรชล.ภาค 2 จับมือพ่อเมืองสงขลาเข้มพิทักษ์ผลประโยชน์ท่าเรือ-ชายฝั่งทะเล

วันนี้ (1 ธ.ค.65) เวลา 15.00 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 และผบ.ทรภ.2 พร้อมด้วย พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 และ ผอ.ศรชล.จว.สงขลา เข้าหารือข้อราชการกับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ณ ศาลากลาง จ.สงขลา

ภายใต้แนวทางบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค 2 ในปีงบประมาณ 2566 และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ศรชล. (พ.ศ.2566-2570) โดยเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์และรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยทั้งในท่าเรือและชายฝั่งทะเล เป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562