ศรชล.ภาค 2 จัดอบรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในหน่วยงาน

ในวันที่ 1 มี.ค.65 พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญารอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำงาน รู้จักการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาในด้านการทำงาน เพื่อนำไปใช้ใน ศรชล.ภาค 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำลังพลใน สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 ศรชล.จว. และ ศคท.จว. ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 2 ณ ล่องแก่งหนานมดแดงรีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง