ศรชล.ภาค 2 จัดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล

ในวันที่ 22 ก.พ.65 พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค.2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการข่าว รู้จักการคิดวิเคราะห์ข่าว การสืบค้นแหล่งข่าว การผลิตข่าว การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการข่าว และการทำ workshop ในการประเมินภัยคุกคาม 9 ด้าน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำลังพลใน สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 ศรชล.จว. และ ศคท.จว. ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 2 ณ ล่องแก่งหนานมดแดงรีสอร์ท อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง