ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร

วันที่ 4 มีนาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร โดยมี พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง รอง ผบ.ทรภ.1/รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี สมพงษ์  ศรอากาศ  ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 น.อ.กิตติพงษ์  พุ่มสร้าง  รอง ผอ.ศรชล.จว.ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาฯ ให้การต้อนรับ และมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดชุมพรจำนวน 60 คน เข้าร่วมงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี

****กิจกรรมในครั้งนี้ กองสารนิเทศ ศรชล.ภาค 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์ในทะเล และเพื่อให้สมาชิก ทสปช. ในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้รู้จัก ศรชล.มากขึ้น