ศรชล.ภาค ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ศรชล.ภาค 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
1.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร บก.ทรภ. 3
2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องแหลมพันวาชั้น 2 อาคาร บก.ทรภ.3
3.พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะและลงนามถวายพระพร ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร บก.ทรภ.3