ศรชล.ภาค ๓ บูรณาการสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือเรือตกปลาเครื่องยนต์ดับกลางอันดามัน ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัย

ในวันที่ 4 ต.ค.65 เวลา 21.15 น. ศปก.ศรชล.ภาค 3 

ได้รับแจ้งจาก คุณจารีย์ เหริน (คุณผึ้ง) ว่าเรือตกปลาขนาดเล็ก ขาดการติดต่อ

เรือชื่อ Sao ออกไปตกปลาบริเวณเกาะราชาน้อย ตั้งแต่เช้าตรู่ 05.00 น.

ซึ่งปกติกลับเข้าฝั่งในเวลาประมาณ 21.00 น. แต่ในวันนี้ไม่สามารถติดต่อได้

พิกัดที่ได้รับโดยประมาณ แลต. 07 องศา 17.591 ลิปดา เหนือ

ลอง. 98 องศา 38.469 ลิปดาตะวันออก ห่างจากหลักเทียบเรือ ทรภ.3

ประมาณ 33 ไมล์ทะเล 

หลังจากได้รับแจ้ง ศปก.ศรชล.ภาค ๓ ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยค้นหาและช่วยเหลือ ได้แก่

1.ศคท.จว.ภูเก็ต

2.ตำรวจน้ำภูเก็ต

3.ทรภ.๓

4.PIPO ภูเก็ต

5.เครือข่ายเรือประมง จว.พังงา

พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือไปยัง MRCC เพื่อติดต่อเรือในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือ

เวลา 22.26 Bangkok Radio จาก MRCC แจ้งว่า มีเรือ Tanker ชื่อ “ADRIATIC ENERGY” ทอดสมอบริเวณใกล้เคียง

กำลังวิทยุสอบถาม เมื่อติดต่อทางวิทยุได้แล้ว Bangkok Radio ได้ขอให้ทางเรือ ADRIATIC ENERGY ช่วยตรวจสอบเรือบริเวณ พิกัด แลต. 07 องศา 17.591 ลิปดาเหนือ ลอง. 98 องศา 38.469 ลิปดาตะวันออก รัศมี 2 nm ซึ่งทางเรือตรวจสอบด้วยเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่พบเรือในบริเวณดังกล่าว พร้อมแจ้งสภาพอากาศ มีลมทิศเหนือ ประมาณ 5-10 knots ความกดอากาศ 1011 ทัศนวิสัย 10 nm คลื่นสูงประมาณ 0.5 เมตรค่ะ

เวลา 22.28 น. ท่าน พิเชษฐ์ ปานะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ ร้องขอให้ทาง ศรชล.ภาค ๓ จัดเรือขนาดใหญ่ออกทำการค้นหาและช่วยเหลือ ในการนี้ พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค ๓ / ผบ.ทรภ.๓ ได้สั่งการให้ ศปก.ศรชล.ภาค ๓ ประเมินสถานการณ์และเตรียมเรือออกทำการค้นหาและช่วยเหลือ

เวลา 22.33 ได้รับรายงานว่า มีเรือ Unknow ติดต่อทางวิทยุไปยังเรือ ADRIATIC ENERGY เพื่อขอความช่วยเหลือ

เวลา 22.48 Bangkok Radio รายงานว่า สามารถติดต่อกับเรือที่ประสบเหตุได้ โดยเรือดังกล่าวแจ้งว่า เครื่องยนต์เสีย ต้องการเรือลากจูงเข้าสู่ฝั่ง

เวลา 23.00 Banfkok Radio รายงานว่า พิกัดเรือล่าสุด ลอยอยู่ใกล้เกาะราชาน้อยค่ะ 

lat 07 14.768 N 

long 098 33.346 E

เวลา 07.00 นเรือต 233 พาผู้ประสบภัยเข้าสู่ฝั่งณหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3

ข้อมูลสภาพอากาศรายงานโดย ADRIATIC ENERGY(จากตำแหน่ง lat 7 22.493 N long 98 42.711 E เวลา 22.14 น. )  ลมทิศเหนือ ความเร็ว 5-10 knots ความกดอากาศ 1011 ทัศนวิสัย 10 nm คลื่นสูงประมาณ 0.5 เมตรค่ะ

เวลา 23.05 ศปก.ทรภ.๓ จัดเรือออกไปลากจูงกลับเข้าฝั่ง
วลา 07:30 น รถพยาบาลรับตัวผู้ประสบภัยทั้ง 4 เพื่อไปตรวจเช็คร่างกายก่อนให้ญาติพากลับภูมิลำเนา