ศรชล.ภาค ๓ จัดเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เป้าหมายและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเล

ในวันที่ 13 ก.พ.65 เวลา 1300 – 1600 ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3/รอง ผอ.ศรชล.จว.สต.ฯ สั่งการให้ น.ท.รุ่งเรือง มาสุทธิ ผบ.นป.สอ.รฝ.491 จัดเรือตรวจการณ์พร้อมด้วยกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เป้าหมายและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเล เส้นทาง เกาะหลีเป๊ะ – กองหินแปดไมล์ – เกาะราวี โดยมุ่งเน้นการเฝ้าตรวจพื้นที่ต้องสงสัย เรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ได้ทำการตรวจเยี่ยมเรือประมง จำนวน 2 ลำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 และการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของจังหวัดสตูล ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่ประการใด