ศรชล.ภาค ๓ จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ ตชด.สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ในวันที่ 13 ก.พ.65 นก.สอค.ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ ผบ.นก.สอค. ศรชล.ภาค 3 มอบหมายให้ น.อ.ณัฏฐ์ จรัลกุล เสธ.นก.สอค.ศรชล.ภาค 3 จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ ตชด.เกาะตราครุฑ/ชุดปฏิบัติการ ตชด.บ้านสามแหลม สังกัด ตชด.415 และ ศปชล.ทม.ลาดตระเวนทางน้ำ บริเวณปากคลอง หมู่ ๑ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยร่วมระดมกวาดล้างอาชญากรรมและหมายจับ โดยได้สนธิกำลังออกตรวจตราป้องกันปราบปรามและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่บริเวณคลองระนอง ขณะลาดตระเวนพบเห็นเรือหางยาวเครื่องยนต์ติดท้ายต้องสงสัยเข้ามาที่ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง จนท.ชุดจับกุม จึงได้ให้สัญญาณเพื่อให้หยุดเรือและทำการเทียบเรือกับเรือต้องสงสัย เพื่อขอตรวจสอบเอกสารประจำพาหนะหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พบคนนำพาประจำเรือชาวไทย จำนวน 1 นาย คือ นาย ซอริยีน ภักดี อายุ 39 ปี และ นาย ดน ตา เล อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมาโดยนาย ซอริยีน ภักดี รับว่าเป็นเจ้าของเรือและเป็นผู้ควบคุมเรือ พร้อมทั้ง ยอมรับว่าได้กระทำผิดจริง จนท.ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกจับกุมทราบ โดยกล่าวหาว่า “เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่แจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึง หรือจะออกจากเขตท่าสถานี หรือท้องที่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง” พร้อมทั้งได้แจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบ โดยผู้ถูกจับได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว จากการซักถามทราบว่า ผู้ต้องหาชาวเมียนมา เป็นชาวจังหวัดเกาะสอง ได้ว่าจ้างเรือจาก จว.เกาะสองมาส่งบริเวณเกาะสน แล้วมีเรือจากฝั่งระนองมารับต่อจนถูกจับกุมดังกล่าว จากข้อมูลด้านการข่าว ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม/นำพานั้นมีพฤติกรรมขนแรงงานต่างด้าวโดยใช้เรือลักษณะเหมือนออกไปทำการประมงแล้วแฝงรับชาวเมียนมาเข้ามายัง พท.จว.ระนอง ซึ่งดำเนินการมาหลายครั้งโดยมีกลุ่มขบวนการ หลังจากนั้น จนท.ได้ส่งผู้ต้องหาไปตรวจATK เพื่อตรวจหาเชื้อผลการตรวจเป็นลบและส่งผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้ สภ.ปากน้ำ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป