ศรชล.ภาค ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใน 2 ส.ค.65 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. พล.ร.ต สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจแรงงานประมงในทะเล ครั้งที่ 2 ซึ่ง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล บริเวณพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง ของแผนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล ภาค 2 ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ประชาสัมพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี กอ.รมน.จว.สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กก 6 กองบังคับการตำรวจนำ้ ตรวจคนเข้าเมือง จว สุราษฎร์ธานี สนง.ประมง จว.สุราษฎร์ธานี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม จว.สุราษฎร์ธานี สนง.แรงงาน จว.สุราฎร์ธานี สนง.จัดหางาน จว.สุราษฎร์ธานี สนง.จว.สฎ.
โดยใช้เรือ ต.268 เข้าร่วมปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจ ลูกเรือ จำนวน 41 คน สัญชาติไทย 18 สัญชาติลาว 5 สัญชาติเมียนมาร์ 18 คน เรือ จำนวน 7 ลำ ดั้งนี้

 1. เรือ มนต์รักทะเลใต้ 5
  📌 ทบร. : 268031180
 2. เรือ ศิริมงคลนำชัย
  📌 ทบร. : 584701162
 3. เรือ สุรเชษฐ์นำโชค
  📌 ทบร. : 398000877
 4. เรือ ธีรศักดิ์นาวา 1
  📌 ทบร. : 534202134
 5. เรือ ศรีสมุทร
  📌 ทบร. : 397702777
 6. เรือ กิ่งกาญจน์นาวา 2
  📌 ทบร. : 328001358
 7. เรือ นำสุราษฎร์ 17
  📌 ทบร. : 238411376

ผลการปฎิบัติ
📌ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ เครื่องมือประมง
📌 ตรวจพบลูกเรือประมงเรือ ธีรศักดิ์นาวา 1 สัญชาติลาว จำนวน 1 คน
มียาเสพติดประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ จนท.จึงควบคุมตัวส่งให้ สภ.เกาะสมุย เพื่อสอบสวนต่อไป