ศรชล.ภาค ๒ บูรณาการร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจแรงงานประมงในทะเล

ใน  12 กค.65  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. พล.ร.ต. สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 และ นาย นันธวัช  เจริญวรรณ รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจแรงงานประมงในทะเล โดย ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล บริเวณพื้นที่ ของ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ หมู่เกาะอ่างทอง  ในแผนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. ภาค 2 

     หน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี  ศูนน์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธานี  สำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขา สุราษฎร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8  ประชาสัมพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี กอ.รมน.จว.  สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพงัน   สำนักงานภเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กก. 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง จว. สุราษฎร์ธานี  สำนักงานประมง จว.สุราษฎร์ธานี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงานแรงงาน จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางาน จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงาน จว.สุราษฎร์ธานี

     โดยใช้เรือ ต.268 และ เรือ ต.991 เข้าร่วมปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตรวจลูกเรือ จำนวน 31 คน สัญชาติไทย 11 สัญชาติลาว 11  สัญชาติเมียนมาร์ 9 คน เรือ จำนวน 7  ลำ 

     ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ และเครื่องมือประมง