ศรชล.ภาค ๑ ยื้อชีวิตลูกเรือปานามา เครื่องจักรทับมืออาการสาหัส กลางทะเล

เมื่อวานนี้ (8 กันยายน 2565) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑) ได้รับการแจ้งจากศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลศรีราชา กรมเจ้าท่า(Sriracha VTS)ว่าเรือ Shin ho Chun No 102 สัญชาติปานามา เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีจุดหมายปลายทางท่าเรือกรุงเทพ ว่าลูกเรือชาวเมียนมาร์ จำนวน 1 คน ได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องจักรทับมือ อาการสาหัส ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน ดังนั้น ศรชล.ภาค 1 จึงได้จัดให้เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(เรือ ต.266) ออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน ห่างจากอำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 23 ก.ม. และได้ประสานงานกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบให้เตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินมารอที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน เมื่อผู้ป่วยมาถึงท่าเรือแหลมเทียนได้ให้การปฐมพยาบาล และส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด และให้เลือด ปลอดภัยแล้ว

พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า ปัจจุบัน ศรชล. ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล ซึ่งศรชล.ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลจึงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางทะเลอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

“ศรชล.ทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างเต็มเปี่ยม”