ศรชล.ภาค ๑ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ศรชล.ภาค ๑ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค ๑ เป็นผู้กล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล