ศรชล.ภาค ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 14.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ
วันที่ 27 ก.ค.65 07.00 – 10.00 น. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 71 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล