ศรชล. ดูแลประชาชน เฝ้าระวัง 'ท่าเรือ-จุดเสี่ยง' เสริมเชื่อมั่นท่องเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย 66

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 ศรชล.(ส่วนกลาง) วิทยุส่งข่าวไปยังหน่วยขึ้นตรง (นขต.) รวมทั้ง ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 และ ศรชล.ภาค 3 กำชับการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.66 ให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในห้วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ ให้ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการปฏิบัติ ตลอดจนเน้นย้ำกำลังพล ศรชล. ให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัยในทุกพื้นที่

สั่งการ ศรชล.ภาค 1 – 3 และ ศรชล.ที่ดูแลพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลทั้ง 22 จว. มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือ เส้นทางการคมนาคมทางทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจท้องที่ ตำรวจทางหลวง และฝ่ายปกครอง ในการร่วมตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทุกเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ ในส่วนงานที่รับผิดชอบภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดนให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสกัดกั้น การกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนยาเสพติด สินค้าเกษตร และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังกำชับกำลังพลและครอบครัวที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลสงกรานต์ มีความรอบคอบและไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและสินัยจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำงดดื่มสุราเมื่อขับขี่ยานพาหนะและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ศรชล. เตรียมพร้อมเพื่อประชาชน แจ้งเหตุทางทะเล โทร.1465”