ศรชล. ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในวันนี้ (28 มิ.ย.65) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ณ อาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ชั้น 30 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดย สกฝ.ศรชล. จะทำการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน โอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. เป็นจำนวน 4 วัน (28 มิ.ย.65 – 1 ก.ค.65) เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการพลเรือนให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล