ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ

ในวันที่ 20 ก.พ.65 ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธาน หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองปัตตานี ประมงจังหวัด เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาปัตตานี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ด่านตรวจประมงปัตตานี ศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางท่าเรือจังหวัดปัตตานี และกลุ่มตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านจากบ้านแหลมนก รูสะมิแล บ้านบานา บ้านดาโต๊ะ บ้านบูดี บ้านบาราโหม เข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ชมรมบ้านบานา อ.เมือง จว.ปัตตานี