ศรชล. ประชุมนานาชาติ FNMFC ระดับหัวหน้าหน่วย ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์ บูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ก.ค.66 ศรชล. จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารของชาติทางทะเล ครั้งที่ 4 (The Fourth Forum of National Maritime Fusion Center (FNMFC) Heads of Center (HoC) Meeting) ณ ประเทศสิงคโปร์

พล.ร.อ.อำนวย ทองรอด หน.สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะ ศรชล. ร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของศูนย์บูรณาการของชาติทางทะเลประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาและสิ่งท้าทายที่สำคัญทางทะเล รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ในการติดตามสถานการณ์ทางทะเล