ศรชล. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๘ ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

“ไม่มีท่าน ไม่มีเรา ไม่มีเงา ไม่มีแผ่นดิน”