ศรชล. ต้อนรับผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ สานสัมพันธ์สายข่าวแปซิฟิก

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 13.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ โดยมี Mr.Ian Hongola , Country Desk Officer เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยมีกำหนดการสำคัญคือการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล. บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ การหารือเรื่องความร่วมมือร่วมกันในเบื้องต้น เยี่ยมชม ศยก.ศรชล. และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ทั้งนี้ คณะผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ ได้แจ้งว่าจะมาเยือนอีกครั้ง พร้อมหน่วยงานด้านการข่าว ของ ทร.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ในห้วงเดือน มี.ค.66