ศรชล. ต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย

วันนี้ (28 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย โดยมี Rear Admiral Angkasa Dipua Assistant Intelligence for Chief of Indonesian Navy เป็นหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง ทร. – ทร. อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย.65 ณ ห้องประชุม ขว.ทร. และขอเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล.

โดยได้มีการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปโครงสร้างและภารกิจของ ศรชล. ณ ห้องประชุม ศปก.ศรชล. รวมทั้งนำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล. ถ่ายรูปร่วมกัน และแลกเปลี่ยมของที่ระลึกระหว่างกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย