ศรชล. ต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศส พร้อมเยี่ยมชมภารกิจ ศปก.ศรชล.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ LTC. Stefan STEFANCIC ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในการเข้าบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและขีดความสามารถของหน่วยงานให้กับผู้แทน ศรชล. มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล. พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน