ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19

### ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19 ###

     ในวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 0725 – 0745  ศรชล.ภาค 2 โดย รอง ผอ.ศรชล.จว.นราธิวาส/นายทหารประสานงานความมั่นคง จว.นราธิวาส มอบหมายให้ พ.จ.อ.ทวีวัฒน์  ศิริพงศ์สุวรรณ จนท.ธุรการฯ บูรณาการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19 ร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.(PIPO) ด่านตรวจประมงนราธิวาส ให้กับเรือประมงแจ้งเข้า (PI) จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือน้องเบีย และ เรือชลสมบัติ 04 ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนครอบปลากะตัก โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิและให้เจลล้างมือกับลูกเรือ จำนวน 25 คน (ไทย 17 คน เมียนมา 7 คน กัมพูชา 1 คน) บริเวณท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ผลการตรวจไม่พบลูกเรือมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส