## ศรชล.จว.นราธิวาส จับมือหน่วยงานในพื้นที่ ลงทะเลนรา ตรวจจริงประมงผิดกฎหมาย ##

น.อ.กาจ  บุญวิทยา รอง ผอ.ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ดำเนินการตรวจเรือประมงในทะเล และสำรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลเขต ศรชล.จว.นราธิวาส  ผลการตรวจสอบ เรือประมง จำนวน 7 ลำ ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย

  #ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2