ศคท.จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงในพื้นที่

        ในวันที่ 4 พ.ย.65  ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนหน้า FIP ดอนสัก ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 3 ลำ  ณ ท่าเรือประมง อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี  ผลการตรวจไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2