### ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 ให้กับลูกเรือประมง ###

### ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับลูกเรือประมง ###

     ในวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 1010 ศรชล.ภาค 2 โดย ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับลูกเรือประมงจำนวน 2 ลำ ดังนี้

       1.เรือ ถ.ธัญเจรญ 37 ทะเบียนเรือ 249209740 เครื่องหมายประจำเรือ TM3032E ขนาด 33.70 ตันกรอส ประเภทเรือ อวนครอบหมึก มีลูกเรือจำนวน 7 คน (ไทย 7 คน)

       2. เรือ โชคสุภรรณกิจ ทะเบียนเรือ 584504502 เครื่องหมายประจำเรือ TL432EHJ ขนาด 68.17 ตันกรอส ประเภทเรือ ลอบปลา มีลูกเรือจำนวน 3 คน (ไทย 3 คน)

    ผลการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส