ศคท.จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่