"วันรักนกเงือก" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี

ศรชล. ร่วมอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเป็นสัตว์โบราณที่ส่งต่อ DNA สืบต่อสายพันธุ์มายาวนาน 60 ล้านปี

ต่อเนื่องในเดือนแห่งความรัก-กุมภาพันธ์ “นกเงือก” ยังเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ เพราะเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียว เมื่อตกลงครองคู่และอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิต จนกว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งตายจากกันไป