วันประสูติ สมเด็จกรมพระศรี 4 กรกฎาคม 2566

“แสงแห่งพระปณิธานเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566