ร่างประมวลจริยธรรม ศรชล. พ.ศ.2565

ร่วมทำประชาพิจารณ์ ในร่างประมวลาจริยธรรม ศรชล. 2565 ที่นี่

26 Comments

 1. ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร

  เห็นด้วย

 2. ฉัตราภัทร์ คณธรปิยโรจน์

  เห็นด้วย

 3. Preecha

  ถือว่าดีและเหมาะสม

 4. สนิท ศิริสม

  ประมวลจริยธรรมของ ศรชล.

  1. สนิท ศิริสม

   เห็นด้วยกับประมวลจริยธรรมของ ศรชล.

 5. เรือเอก อนพัทย์ วิวรรธน์วิชยา วิวรรธน์วิชยา

  เห็นชอบ

 6. น.ส.กรวรรณ ศักดิ์นาวีอุทัย

  เห็นชอบ

 7. น.อ.สามารถ พวงประเสริฐ

  รับทราบ และเห็นชอบ ตามร่างดังกล่าว

 8. ศุภณัฐ สินพูล

  เห็นด้วย

 9. ว่าที่ ร.ต.สำเริง มั่นติ๊ด

  ดีมาก

 10. ร.ท.อิศรา ขวัญอยู่เย็น

  ดีคับ

 11. ร.ต.เอกวิทย์​ ขวนขวาย

  ดีมาก

 12. เอกสยาม

  เหมาะสม ครบถ้วน

 13. ชลอง เพชร​พัด​

  ดีเหมาะสม

 14. น.อ.นิคม แจ่มยิ่ง

  เห็นชอบด้วย

 15. ร.อ.ประสาน. ขวัญอยู่เย็น

  เห็นด้วย

 16. ร.อ.ประสาน. ขวัญอยู่เย็น

  เห็นชอบด้วย

 17. น.อ.จเร โฉมเฉลา

  เห็นควรเพิ่ม “ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ มีมูลค่าเกินกว่า 3000 บาท”

 18. พ.จ.อ.การัณยภาส มาเดช

  เหมาะสมครับ

 19. วุฒิพันธ์ โมทะจิตร

  เห็นด้วยตามร่างฯ

 20. พ.จ.อ.การัณยภาส มาเดช

  เหมาะสมครับ

 21. ชุมแพ บัวอาอน

  ดีครับ

 22. ชุมแพ บัวอาอน

  เหมาะสมครับ

 23. สมรักษ์

  ดีมาก

 24. Nopparat

Comments are closed.