รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

ประจำปี 2565

กรณีเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงสู่ทะเลของ ศรชล.