รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นผู้แทน โดยเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) จว.สงขลา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า-ออก เรือประมง จว.สงขลา (pipo) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย