รอง ผอ.ศรชล.ต้อนรับเรือใหญ่ Spectrum of the seas กระตุ้นท่องเที่ยวทะเลไทย

วันนี้ (29 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. เดินทางมาเป็นประธานต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่เป็นเรือสำราญสัญชาติสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เส้นทาง สิงคโปร์-ปีนัง-ภูเก็ต-สิงคโปร์) ที่กลับมาสู่ประเทศไทยให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก หลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ศรชล. ร่วมงาน ณ จุดทิ้งสมอ บริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รอง ผอ.ศรชล. กล่าวทักทายต้อนรับ กัปตัน Wu Hui Min และ Ms. Angie Stephen – Vice President of Royal Caribbean International ว่า “ในฐานะเจ้าของบ้าน ขอถือโอกาสนี้ต้อนรับการกลับมาให้บริการในประเทศไทยของสายเรือ Royal Caribbean International อีกครั้ง และมีความยินดีที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเรือสำราญและนักท่องเที่ยวทุกคน ขอขอบคุณครับ”

จ.ภูเก็ต ได้รับการบรรจุไว้ในเส้นทางเดินเรือสำราญ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้การยอมรับและมีความพร้อมในต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจำนวนมาก (Mass Quality Tourism) ให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสำราญ ทั้งการพัฒนาท่าเรือแบบแวะพัก (Port of Call) และการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มศักยภาพของไทยในการเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือสำราญและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้มีความโดดเด่น และก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรือสำราญที่สำคัญระดับโลก ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ จ.ภูเก็ต จะรับเรือสำราญ 3 ลำต่อสัปดาห์ คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว เฉลี่ยลำละ 20 ล้านบาท นอกจากนี้แนวโน้มจำนวนเรือสำราญที่จะเข้าประเทศไทยทั้งสองฝั่งทะเลจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2566 อีกด้วย

คณะรอง ผอ.ศรชล. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเยี่ยมชมสะพานเดินเรือ ชั้น 12 ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกของเรือ เช่น IFly และ Flowrider ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 จากนั้นคณะทั้งหมดร่วมประทานอาหารกลางวันที่ CHOPS Grille ที่ชั้น 5 และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ทั้งนี้ ศรชล. ปฏิบัติภารกิจภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ยังคงกำหนดมาตรการที่จัดทำเป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการรับเรือสำราญขนาดใหญ่ หรือ SOP for Cruise Ship ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยทางฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติของทุกภาคส่วนภายใต้แนวทางเดียวกันในการสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยการท่องเที่ยวไทย

สำหรับเรือสำราญ “Spectrum of the seas” มีขนาด 169,379 ตัน ความยาว 347 เมตร ความกว้าง 49.24 เมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 4,905 คน มีห้องพักมากถึง 2,100 ห้อง มีความเร็วในการเดินทาง 22 น็อต (ไมล์ต่อชั่วโมง) นับเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ชั้นควอนตัม อัลตรา ลำแรกที่แล่นผ่านเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน และทิ้งสมอจุดหมายปลายทางที่อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นเรือสัญชาติอเมริกัน ภายใต้บริษัท รอยัล คาริเบียน อินเทอร์เนชันแนล (Royal Caribbean International) สร้างขึ้นโดยอู่ต่อเรือเมเยอร์ เวิร์ฟ ในประเทศเยอรมนี เริ่มให้บริการอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา

“ศรชล. ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ เพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย”