รองเลขาธิการ ศรชล. สั่งติดตามภารกิจ นขต.ศรชล. ต่อเนื่องจนสิ้น งป.66

วันนี้ (1 พ.ค.66) ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมติดตามงานของ นขต.ศรชล. ในส่วนที่เหลือของปี งป.66 โดยมีผู้บังคับบัญชาของ ศรชล. พร้อมด้วยข้าราชการ ศรชล. และผู้แทนจากหน่วยงานที่ปฎิบัติร่วมงานกับ ศรชล. เข้าร่วมประชุมและฟังบรรยาย ณ ชั้น 30 อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ