รองเลขาธิการ ศรชล. รวมใจ นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (23 ธ.ค.65) เวลา 09.30 น. ศรชล.(ส่วนกลาง) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หน.นขต.(ส่วนกลาง) และข้าราชการ ศรชล. ร่วมพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศรชล. แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

วันเดียวกันในช่วงเวลา 17.00 น. ศรชล.(ส่วนกลาง) จัดให้มีการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมี พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธาน ณ วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพฯ และพล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงส์ ผอ.ศยก.ศรชล.เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร ณ วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ