รองเลขาธิการ ศรชล. กล่าวต้อนรับและชี้แจงการทำงานแก่กำลังพลที่บรรจุใหม่ใน ศรชล. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2566

เป็นประธานกล่าวการต้อนรับและชี้แจงการทำงานแก่กำลังพลที่บรรจุใหม่ ใน ศรชล. (ส่วนกลาง) พร้อมทั้งรายงานตนต่อรองเลขาธิการ ณ อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30