รองเลขาธิการ ศรชล. นำคณะข้าราชการ ศรชล. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ (3 พ.ค.66) เวลา 10.00 น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. นำข้าราชการ ศรชล.(ส่วนกลาง) ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2566 ณ ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง “พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร” หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย “วันฉัตรมงคล” ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน