รมช.กห.เวียดนาม ชื่นชมศูนย์ยุทธการ ศรชล.ศักยภาพระดับแนวหน้าอาเซียนชี้เป้าเรือแม่นยำสูง มั่นใจยกระดับความร่วมมือทางทะเลไทย-เวียดนาม

วันนี้ (17 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 15.20-16.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และผู้แทน ผอ.สปก. 2-6 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.อาวุโส ฮว่าง ซวน เจี๋ยน (Hoang Xuan Chien) รมช.กห.เวียดนาม พร้อมคณะรวม 8 นาย เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล. ณ ห้องติดตามสถานการณ์ 2 อาคาร ศปก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม

โอกาสนี้ รมช.กห.เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ยุทธการ ศรชล. พร้อมหารือกับเลขาธิการ ศรชล. ถึงความร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในหลายประเด็น อาทิ เสนอให้มีความตกลง (MOU) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล รวมถึงการปฏิบัติของเรือในการลาดตระเวนร่วมกัน ให้ดำรงการแลกเปลี่ยน POC สำหรับเป็นช่องทางในการประสานงานร่วมกัน ขอความร่วมมือหน่วยงานของไทยช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำประมงแก่ชาวประมงเวียดนาม ร้องขอให้ทางการไทยประนีประนอมกับเรือประมงเวียดนามที่กระทำความผิดกฎหมายไทย

ทั้งนี้ รมช.กห.เวียดนาม แสดงความชื่นชมศักยภาพ ศรชล. ในการติดตามสถานการณ์ทางทะเลของ ศยก.ศรชล. มีการสาธิตการค้นหาเป้าเรือสินค้าสัญชาติเวียดนามในทะเลด้วยระบบ Sea Vision และ IHS สามารถค้นหาเป้าแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และจะขอความร่วมมือประเทศในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันยกระดับให้ทัดเทียมประเทศไทย โดยเลขาธิการ ศรชล. น้อมรับมิตรไมตรีของ รมช.กห.เวียดนาม มีความยินดี และพร้อมจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของทั้งสองประเทศมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี