พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ให้การต้อนรับอธิบดี ทช. เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.65 ที่ บก.ทร.พระราชวังเดิม / พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. ให้การต้อนรับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. และคณะผู้บริหาร ทช. เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. และเยี่ยมชมศูนย์ยุทธการ ศรชล. พร้อมประชุมหารือร่วมกันในภารกิจที่เกี่ยวข้องระหว่าง ทช. กับ ทร. และ ศรชล. อาทิ ประเด็นการจัดอัตรากำลังของ ทช. เพื่อปฏิบัติงานที่ ศรชล. ประเด็นความร่วมมือในการดูแลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ตามกฎกระทรวงการกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

ประเด็นความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและทรัพยากรทางทะเล ประเด็นการดำเนินงานวิจัยร่วมทางด้านสมุทรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล ฐานข้อมูลเกาะ และการวิจัยสถานภาพสัตว์ทะเลเพื่อเสนอชื่อเป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง รวมทั้ง ประเด็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา