พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.

ในวันนี้ (8 ก.ค.65) พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ตรวจเยี่ยม และให้โอวาทกับหน่วยที่ร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ของ ศรชล.จังหวัดสงขลา
หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ศรชล.จังหวัดสงขลา , ศคท.จว.สงขลา , ทรภ.2 , กองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำ ,ชุดสหวิชาชีพ PIPO จว.สงขลา และคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา (14 หน่วยงาน) ออกปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมายในทะเลของ ศรชล.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ค. 65 ณ ท่าเทียบเรือ ฐท.สข.ทรภ.2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
โดยมีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการ 2 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงศรีราชา (ทรภ.2) และ เรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ 513(ตรน.) พร้อมกำลังพล จำนวน 30 นาย ในการนี้ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ร่วมลงเรือหลวงศรีราชา ติดตามการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 9 ลำ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย