พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จว.นราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ตามแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส(นก.ศรชล.จว.นธ.) ก่อนออกปฏิบัติงาน นก ศรชล.จว.นธ. จัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งของ พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค 2 โดยให้ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส สนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนราธิวาส ด่านตรวจประมงนราธิวาส สถานีตำรวจน้ำ 3 กก.7 บก.รน. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส และ ทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (ต.114) เรือ รน.531 และ เรือตรวจประมงทะเล 226 ในการออกปฏิบัติการครั้งนี้มีระยะเวลาในการออกปฏิบัติการ 3 วัน ในโอกาสนี้ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ได้ลงเรือตรวจประมงทะเล 226 ออกไปสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในทะเลด้วย