พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ. ศรชล.ภาค ๓ ตรวจการฝึก CPX ของกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ กระตุ้นความสนใจ ในการฝึก และให้คำแนะนำกำลังพล เพื่อให้การฝึกการปฏิบัติการร่วม ศรชล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ