พล.ร.ต.สรุศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล จว.ปัตตานี

ในวันนี้ (7 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.) พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ให้โอวาทต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ณ ท่าเทียบเรือประมง จว.ปัตตานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ศรชล.ภาค 2 ในการปฏิบัติการครั้งนี้ มีหน่วยงานส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วม ได้แก่ ศรชล.จว.ปัตตานี ศคท.จว.ปัตตานี สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี กอ.รมน.จว.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี สำนักงานทรัพยากรและชายฝั่งที่ 9 ด่านศุลกากรปัตตานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี สถานีตำรวจน้ำ 2 กก.7 บก.รน. ตรวจคนเข้าเมือง จว.ปัตตานี และ ด่านตรวจประมงปัตตานี ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถดำเนินการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลกับเรือประมง จำนวน ๓ ลำ โดยตรวจสอบด้านการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และอื่น ๆ ผลการตรวจในครั้งนี้ ไม่พบการทำที่ผิดกฎหมาย ในการออกปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ของ ศรชล.ภาค ๒ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เห็นผลเป็นรูปธรรม