พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. เข้าร่วมงานนิทรรศการอาวุธและการประชุม Defense Service Asia 2022 and National Security Asia (NATSEC)

พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นผู้แทน เลขาธิการศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เข้าร่วมงานนิทรรศการอาวุธและการประชุม Defense Service Asia 2022 and National Security Asia (NATSEC) ณ ศูนย์จัดการแสดงนิทรรศการนานาชาติ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 27 – 31 มีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่ง MMEA ของมาเลเซีย ADMIRAL MARITIME DATO ‘ MOHD ZUBIL BIN MAT SOM DIMP ASDK KAT PNBB (Iraq-Kuwait) PPS PPA MSc MGM (UM) PSC Director General Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA)