ผู้แทน ศรชล. ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม SEACAT 2023 ที่สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ร.ต.ไชยนันท์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. ผู้แทน ศรชล. ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม SEACAT 2023 ณ โรงแรม Concorde Hotel สาธารณรัฐสิงคโปร์

SEACAT 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 25 ส.ค.66 เป็นการฝึกแบบพหุภาคีเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ สถานการณ์ฉุกเฉิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอาณาเขตทางทะเลโดยใช้ยุทธวิธี เทคนิค และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ฝึกสถานการณ์ทางบกและในทะเลนาน 12 วัน ซึ่งช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในอินโดแปซิฟิก 20 ประเทศ และมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลร่วมกันของภูมิภาค