ผอ.สบก.ศรชล.(ส่วนกลาง) เยือนสงขลาชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงานกำลังพล ศรชล.ภาค 2

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 พล.ร.ต.ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศรชล.ภาค 2 ให้การต้อนรับ นางราณี อุปการะกุล ผอ.สำนักบริหารกลาง ศรชล. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องประชุม บก.ศรชล.ภาค 2 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โอกาสนี้ นางราณี และคณะได้บรรยายพร้อมตอบข้อซักถามแนวทางการปฏิบัติด้านกำลังพลของ ศรชล. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริการงานบุคคล ข้าราชการพลเรือน/พนักงานราชการ และแนวทางการบรรจุกำลังพลปฏิบัติงานใน ศรชล. ในอัตรากำลังแทน

จากนั้น ผอ.สำนักบริหารกลาง ศรชล. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา (PSCC) และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า – ออก สงขลา (PIPO) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า – ออก สงขลา