ผอ.สนผ.ศรชล. ร่วมประชุมผู้นำระดับสูงหน่วยยามฝั่งอาเซียน HACGAM ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินเดีย

พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สำนักนโยบายและแผนความมั่นคงทางทะเล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมคณะ เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุมระดับสูง หัวหน้าหน่วยยามฝั่งเอเชีย ครั้งที่ 18 (The 18th Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) High-Level Meeting) และประชุมแบบทวิภาคีกับผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งอินเดียและคณะ ระหว่าง 14-18 ต.ค. 65 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

การประชุม HACGAM เป็นการประชุมแบบพหุภาคี โดยมีสมาชิกจำนวน 22 ประเทศ และ 2 องค์กรระหว่างประเทศ จัดขึ้นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาค โดยมีคณะทำงาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Search and Rescue) 2. การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล (Environment Protection) 3. การป้องกันและควบคุมการกระทำผิดกฎหมายในทะเล (Preventing and Controlling Unlawful Acts at Sea) และ 4. การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ศรชล. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 กลุ่ม