ผอ.ศรชล.ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

ในวันที่ 28 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค.3 พร้อมด้วย พลเรือตรี สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 พื้นที่จังหวัดสตูล เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและบังคับใช้กฎหมายในส่วนของภัย 9 ด้าน

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. ในห้วงที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูล อาทิเช่น ปัญหาการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ปัญหาการทำประมงพานิชย์ ในพื้นที่อุทยานและพื้นที่การห้ามทำประมง โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ผอ.ศรชล.จว.สตูล ศรชล.ภาค 3 น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล.จว.สตูล/ผบ.นก.พตต.ศรชล.ภาค 3 พร้อมด้วย ว่าที่ น.อ.รัฐพล แก้วกระจาย หน.ศคท.จว.สตูล.ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

ทั้งนี้ประธานได้ให้แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยให้ยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชนในท้องที่ ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้ ศรชล.ภาค 3 (นก พตต.) กล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และลงเรือออกตรวจพื้นที่แนวเขตชายทางทะเลระหว่างไทย – มาเลเซีย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย