ผอ.ศรชล.ภาค 2 เข้าร่วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

การจัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2